Człowiek - Żywność - Zdrowie
3rd International Conference
Wroclaw, March 16th-17th 2018

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji „Człowiek Żywność Zdrowie” poświęconej problemom chorób metabolicznych, odżywiania człowieka i zdrowej żywności.

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących żywienia oraz współczesnych poglądów dotyczących diety i jej zastosowania w profilaktyce poszczególnych jednostek chorobowych. Obecnie obserwujemy intensywny wzrost ilości schorzeń o podłożu metabolicznym i autoimmunologicznym, co powoduje ogromne koszty zdrowotne, ekonomiczne i społeczne, a skutecznym działaniem profilaktycznym może być odpowiednia dieta i zdrowa żywność.

 

PROGRAM

III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

I dzień 16.03.2018

8.00-9.00 rejestracja Uczestników

9.00-9.15 otwarcie konferencji

9.15-11.15 I sesja: Trendy w produkcji żywności i żywieniu

 Prowadzący: M. Krzystek-Korpacka, A. Salejda

Dr inż. Tomasz Berbeka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Procesy koncentracji

w przemyśle rolnospożywczym a produkcja tzw. naturalnej żywności

Mgr Elżbieta Żygała (Arboretum Bolestraszyce): Dawne odmiany jabłoni – walory smakowe,

przydatność do sadów ekologicznych i możliwości przetwórcze

Dr  Anna Marcinkowska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Znaczenie suplementacji

w nowoczesnym żywieniu

Prof. dr ing. Marta Habanova (Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia):

The measurement and evaluation of subfractions of cholesterol and other lipids parameters

in blood serum

11.15-11.30 przerwa

11.30-13.30 II sesja: Współczesne spojrzenie na dbałość o zdrowie 

Prowadzący: A. Zwyrzykowska-Wodzińska, M. Sczygiol

Prof. dr hab. Andrzej Myc (Michigan Institute of Medicine and Biological Sciences, USA):

W kierunku zdrowych i skutecznych szczepionek

Prof. MUDr. Zdenek Zadak (Charles University, Czech Republic): Role of soluble fibers

in modern nutrition

Dr Sławomir Woźniak (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu):

Krezka – kontrowersje anatomiczne i nie tylko anatomiczne. Od sceptycyzmu do akceptacji

Dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie):

Charakterystyka ziół z grupy intestinalia

Dr hab. Barbara Frączek (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie):

Zalecenia żywieniowe dla osób aktywnych

13.30-14.15 obiad

14.15-16.30 Debata o Zdrowiu Prowadzący: R. Kacała 

Uczestnicy:

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka (rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu),

Dr  Anna Marcinkowska (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu)

Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

Dr n. biol. Henryk Różański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie),

Mgr Elżbieta Żygała (wicedyrektor Arboretum Bolestraszyce)

Pytania  do debaty – 1. Jakie polskie surowce i produkty spożywcze mogą pretendować do

miana polskiej super żywności ? 2.Czy możliwe są innowacje w żywności naturalnej ?

3. Jak wyobrażamy sobie żywność w 2050 roku i stan kondycji społecznej.

tematy wprowadzające dla prelegentów debaty:

Karpackie zioła nasz nieodkryty skarb.

Zapomniane najciekawsze produkty  sprzed lat.

Owoce jako źródło związków bioaktywnych.

Porównanie wartości jaj spożywczych- ab ovo.

Fakty i mity związane z bisfenolem A.

 

16.30-16.45 przerwa

16.45-18.45 III sesja: sesja posterowa Prowadzący: S. Woźniak, M. Oziembłowski

19.00 bankiet

II dzień 17.03.2018

9.00 – 11.00  IV sesja:  Dolny Śląsk – Zielona Dolina Żywności i Zdrowia Prowadzący: 

R. Kacała, A. Marcinkowska

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – aktualna faza programu

Prof. dr hab. Mirosław Miller – koncepcja zespołów merytorycznych na potrzeby

realizacji programu,

Janusz Fromm – rola spółki w realizacji programu

Dr  Ryszard Kacała – pierwszy projekt pilotażowy Zielona Dolina w Jelczu – Laskowicach

Dr inż. Maciej Oziembłowski –wybrane systemy jakości żywności jako inspiracja

dla określenia sposobu certyfikacji w programie Zielona Dolina.

Ireneusz Ratuszniak – sposoby  pozyskiwania środków na realizację programu

11.00-11.15 przerwa

11.15-13.30 V sesja: Substancje biologicznie czynne – modulujące działania żywności 

Prowadzący: K. Błądkowska, A. Salejda

Dr hab. M. Bronkowska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Wpływ wybranych

immunomodulatorów żywieniowych na zdrowie człowieka

Dr hab. J. Wyka, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Żywność fermentowana

–  znaczenie dla zdrowia

Prof. dr hab. Małgorzata Słowińska–Lisowska (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu): Witamina D – fakty i mity

Dr hab. inż. Alicja Kucharska, prof. UPWr (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Dereń źródłem związków biologicznie aktywnych.

Prof. dr hab. Andrzej Gamian (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Glikacja białek w zdrowiu

i w chorobie, w aspekcie żywieniowym

Prof. dr hab. Zbigniew Sroka (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu): Aktywność przeciw

wolnorodnikowa  i przeciwutleniająca wybranych flawonów i flawonolów. Badania

eksperymentalne i obliczenia kwantowo- mechaniczne.

13.30-14.15 obiad

14.15-16.15 VI sesja:. Jakość żywności i metody oceny. Medycyna środowiskowa. 

Prowadzący: E. Jabłońska, D. Orzeł

Dr inż. Małgorzata Korzeniowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Analiza porównawcza

wartości żywieniowej i właściwości prozdrowotnych mięsa

Dr inż. M. Oziembłowski, mgr inż. Magdalena Dróżdż (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu):

Nowe metody oceny jakości żywności na przykładzie pomiarów ultra słabej luminescencji

Prof. dr hab. Grażyna Podolska (Państwowy Instytut Badawczy w Puławach): Wartość wypiekowa

pszenicy zwyczajnej i pszenicy orkiszowej

Dr hab. Paweł Bieńkowski, prof. PWr (Politechnika Wrocławska): Naturalne i sztuczne źródła

pól elektromagnetycznych w środowisku i metody ich pomiaru.

Dr Barbara Gałdzińska – Calik (ekspert Urzędu Miasta Krakowa): Elektrosmog i jego wpływ

na środowisko

16.15 zakończenie konferencji

 

SESJA PLAKATOWA

Osoby zainteresowane prezentacją plakatu prosimy o wypełnienie

formularza rejestracyjnego i dołączenie odpowiedniego pliku.

Obowiązuje mieszana (polsko/angielska) forma prezentacji plakatów – jeśli plakat jest po polsku to ustne omówienie treści plakatu jest po angielsku – lub odwrotnie.

Termin nadsyłania plakatów upływa 20.02.2018.  05.03.2018

Preferowane ustawienia prezentacji plakatowej:

Slajd Minimalna wielkość czcionki, uwagi
1

Tytuł

Nazwiska autorów

Afiliacje

36

30

20

2

Wstęp

24, maksymalnie 9 linijek tekstu w punktach
3

Cel pracy

30, maksymalnie 2-3 zdania
4

Materiał i metody

20, maksymalnie 9 linijek tekstu
5

Wyniki i wnioski

20, maksymalnie 9 linijek tekstu w punktach

Proszę nie używać animacji, plakaty będą wyświetlane automatycznie.

Szablon prezentacji do pobrania

link do pobrania tu:

Termin dla nadsyłania streszczeń wystąpień: 20.02.2018.  05.03.2018 Osoby prezentujące plakaty – nie jest wymagane przesłanie  streszczenia plakatu.

Formularz zgłoszenia na konferencję dostępny po przesłaniu emaila na: mfhconf@gmail.com. Na ten adres prosimy przesłać (w załączeniu) plakaty.

PATRONAT HONOROWY KONFERENCJI 

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof dr hab. Jerzy Ziętek – JM Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

 

W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z dr. Ryszardem Kacałą – ryszard.kacala@umed.wroc.pl

 

 

 

Jako organizatorzy konferencji dołożymy wszelkich starań, aby Wrocław stał się miejscem regularnych spotkań, dyskusji i wymiany doświadczeń o najnowszych trendach żywieniowych, zagrożeniach zdrowotnych i ich przewlekłych konsekwencjach wywoływanych nieprawidłową dietą.

 

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka – JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr. hab. Andrzej Gamian – Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Członkowie

Dr hab. inż. Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Doc. ing. Marta Habánová, PhD. – Department of Human Nutrition,

Slovak University of Agriculture in Nitra

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. nadzw. SGGW – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr Ryszard Kacała –  Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka, Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka – Katedra Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr n. biol. Henryk Różański – Laboratorium Biologii Przemysłowej  i Eksperymentalnej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Pigonia w Krośnie

Prof. dr hab Małgorzata Słowińska-Lisowska – Katedra Biologicznych i Motorycznych Podstaw Sportu, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

dr hab. Dorota Waśko-Czopnik – Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,   Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Prof. MUDr Zdenek Zadak, CSc – Department of Internal Medicine – Metabolic Care and Gerontology, Charles Iniversity, Faculty of Medicine, Czech Republic

Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma certyfikat oraz punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez DIL min. 12 pkt (ostateczna liczba punktów zostanie ustalona po zatwierdzeniu programu konferencji).

 KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI 

Przewodniczący:

dr inż. Anna Salejda – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością,

Wydział  Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr Sławomir Woźniak – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

 Wiceprzewodniczący:

dr Ryszard Kacała – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

Sekretarze:

dr Anna Marcinkowska – Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr inż. Dagmara Orzeł – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 Członkowie:

Mgr Karina Błądkowska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż Monika Bronkowska, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka,

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Ewa Jabłońska – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

dr hab. Małgorzata Krzystek-Korpacka – Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Mgr Monika Maćków – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr inż. Maciej Oziembłowski – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mgr inż. Monika Sczygiol – Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością,

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Joanna Wyka, prof. nadzw. UP – Katedra Żywienia Człowieka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

mgr inż. Anna Zwyrzykowska-Wodzińska, Katedra Higieny

Środowiska i Dobrostanu Zwierząt, Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

SKN Nauka-Anatomia-Klinika – Katedra Morfologii i Embriologii Człowieka,  Zakład Anatomii Prawidłowej, Uniwersytet Medyczny  we Wrocławiu

SKN Q Jakości Żywności

 

 

Organizatorzy

Katedra i Zakład Biochemii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

  • Wydział Biotechnologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością                  Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


 

  • Katedra Żywienia Człowieka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • Slovak University of Agriculture in Nitra
  • Faculty of Medicine in Hradec Kralove,  Charles University,  Czech Republic

 

Miejsce

Miejsce obrad:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Centrum Naukowo-Dydaktyczne Budynek C – Aula Jana Pawła II
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław


The Conference will be held at: 


Wrocław University of Environmental and Life Sciences,
Didactic and Scientific Centre (Bulding C3)
pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wroclaw

Opłaty

Uczestnik Cena brutto
1 Koszt uczestnictwa

 

 340,00 zł (do 15.02.2018) / 390,00 zł (po 15.02.2018)

(Grupa min 5 osób – zniżka. Prosimy o kontakt

z dr Ryszardem Kacałą – adres email: mfhconf@gmail.com )

 

Studenci/doktoranci –

 

udział w jednym dniu

195,00 zł (do 15.02.2018) / 215,00 zł (po 15.02.2018)

 

 

95,00 zł/osob

 

3 Wpłaty na konto: Konto PLN Fundacja Semper Naturalae.

81 1020 5226 0000 6102 0591 4892

tytuł przelewu: Man-Food-Health, Imię i nazwisko uczestnika

Rejestracja

W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, udział w otwartym panelu dyskusyjnym, kawę/herbatę w przerwach między obradami, obiad, przyjęcie koktajlowe.

Zgłoszenie na konferencję (formularz): tu

lub po przesłaniu emaila na: tu

(Po otrzymaniu od Państwa emaila, prześlemy formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu należy go przesłać zwrotnie).

Lista hoteli

HOTEL IM. JANA PAWŁA II

ul. Św. Idziego 2, 50-328 Wrocław

tel./fax (+48 71) 327 14 00

hotel@hotel-jp2.pl
Hotel Gem

ul. Mianowskiego 2B

51-605 Wrocław

tel.: 71 372 90 13, 71 372 92 13

fax.: 71 372 90 02

 

email: hotel@hotelgem.com.pl

Qubus Hotel Wrocław

Świętej Marii Magdaleny 2
50-103 Wrocław

Telefon:71 797 98 00

Hotel Monopol

Heleny Modrzejewskiej 2
50-071 Wrocław

Telefon:71 772 37 77

PURO Hotel Wrocław

Pawła Włodkowica 6
50-072 Wrocław

Telefon:71 772 51 00

Lista restauracji

GRAPE RESTAURANT

ul.Parkowa 8

Restauracja Włoska ” La Grotta”

ul.Plac Grunwaldzki 22

Restauracja U Gruzina

ul. Curie-Skłodowskiej 5

Cynamon Bar

ul. Plac Grunwaldzki 23

Orient Express

ul.Curie-Skłodowskiej 37

Dane kontaktowe

Kontakt

Kontakt w sprawie konferencji:

mfhconf@gmail.com
W sprawie ofert dla sponsorów konferencji lub wystawców prosimy o kontakt
z dr Ryszardem Kacałą: ryszard.kacala@umed.wroc.pl

English

Dear Ladies and Gentlemen,

We  greatly welcome you to participate in 3rd International Conference Man-Food-Health.

The Conference will take place in Wroclaw from 16 to 17 March 2018

The aim of the meeting is to exchange experience on human nutrition and modern views on diet and its application in the prevention of the disease. Now we see an intense increase in metabolic and immune disorders, which causes enormous health, economic and social costs, and effective preventive action may be a suitable diet and healthy food.

Problems to be discussed:
1. Controversy in nutrition

2. Leaky gut – tightness, innervation, probiotics.

3. Mesentery-anatomical controversy.

4. Nutrition in different physical activities.

5. Green Valley-a summary of the current state of the project.

6. Biologically active substances – modulatory activity of food.

7. Vitamins facts and myths.

8. Community medicine.

9. The quality of food and the methods of evaluation.

In addition to the scientific sessions of the Conference is planned the debate about health with the participation of guest speakers.

Posters will be presented in  electronic form

 

Poster session: in english or mix (polish and english). For example: Poster in english, oral presentation in polish.

Poster link – here 

 Deadline for sending posters and abstracts: Febraury 20th, 2018 March 5th, 2018. Posters ought to be send by email: mfhconf@gmail.com.

Registration: here

or send email: mfhconf@gmail.com

(You will get registration form, after filling in, you will need to send this form back)

 

 

The fee does not cover travel and accommodation costs. 

Conference Fee 340,00 zl (until 15th of February 2018) / 390,00 zl (after 15th of February 2018)

 

Students/doktorant student –

 

one-day conference fee

 195,00 zl (until 15th of February 2018) / 215,00 zl (after 15th of February 2018)

95,00 zl

 

 All prices are in Polish zloty (PLN) account number(PLN)

Fundacja Semper Naturalae.

81 1020 5226 0000 6102 0591 4892
write: Man-Food-Health Conference, Name and Surname

Sponsorzy

Projekt i wykonanie: Multimedia Studio
Ilość odwiedzin: